Trương Mỹ Lan cùng 85 bị can trong đại án Vạn Thịnh Phát

86 bị can trong đại Án Vạn Thịnh Phát đang đối mặt với các đệ nghị truy tố

Tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản

1. Trương Mỹ Lan: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tội Nhận hối lộ

1. Đỗ Thị Nhàn: cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1. Đinh Văn Thành: cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

2. Bùi Anh Dũng: cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

3. Tạ Chiêu Trung: Tổng GĐ Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

4. Võ Tấn Hoàng Văn: cựu Tổng GĐ Ngân hàng SCB

Tội Tham ô tài sản

1. Trương Khánh Hoàng: cựu quyền Tổng GĐ Ngân hàng SCB

2. Trần Thị Mỹ Dung: cựu P. TGĐ Ngân hàng SCB

3. Hồ Bửu Phương: cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu P. TGĐ phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

4. Nguyễn Phương Anh: P. TGĐ Công ty Sài Gòn Peninsula

5. Đặng Phương Hoài Tâm: Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

6. Trương Huệ Vân: Tổng GĐ Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor

7. Trương Tấn Phước: Tổng GĐ Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

Tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1. Nguyễn Thị Thu Sương: cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

2. Uông Văn Ngọc Ẩn: cựu Tổng GĐ, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

3. Chiêm Minh Dũng: cựu P. TGĐ Ngân hàng SCB

4. Nguyễn Văn Thanh Hải: cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

5. Nguyễn Thị Phương Loan: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

6. Võ Thành Hùng: cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

7. Trầm Thích Tồn: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

8. Trần Thuận Hòa: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

9. Lê Khánh Hiền: cựu Tổng GĐ Ngân hàng SCB

10. Hoàng Minh Hoàn: P. TGĐ Ngân hàng SCB

11. Bùi Nhân: cựu P. TGĐ Ngân hàng SCB

Bạn sẽ hứng thú với  Mở lại hoạt động sơ tán cửa bằng khẩu Rafah của Ai Cập tạo cơ hội cho người dân di tản

12. Diệp Bảo Châu: P. TGĐ Ngân hàng SCB

13. Phạm Văn Phi: cựu P. TGĐ Ngân hàng SCB

14. Nguyễn Anh Phước: P. TGĐ Ngân hàng SCB

15. Nguyễn Cửu Tính: cựu P. TGĐ Ngân hàng SCB

16. Đỗ Phú Huy: Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB

17. Võ Văn Tường: cựu GĐ Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB

18. Khổng Minh Thế: cựu P. GĐ Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB

19. Trần Hoàng Giang: P. GĐ Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB

20. Từ Văn Tuấn: P. GĐ Khối doanh nghiệp Ngân hàng SCB

21. Phạm Mạnh Cường: GĐ Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB

22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi: cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB

23. Mai Hồng Chín: cựu GĐ Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB

24. Mai Văn Sáu Nhở: cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB

25. Lương Thị Hồng Quế: GĐ Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB

26. Lê Anh Phương: cựu GĐ Chi nhánh Sài Gòn Ngân hàng SCB

27. Phan Tấn Khôi: GĐ Chi nhánh Đông Sài Gòn Ngân hàng SCB

28. Lưu Chấn Nguyên: GĐ Phòng giao dịch Bảy Hiền Ngân hàng SCB

29. Hồ Bảo Ngọc: GĐ Vùng 2 Ngân hàng SCB

30. Nguyễn Anh Thép: cựu P. GĐ SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu GĐ SCB Chi nhánh Sài Gòn

31. Võ Triệu Lân: GĐ Chi nhánh Chợ Lớn, Ngân hàng SCB

32. Nguyễn Ngọc Tú: P. GĐ Ngân hàng SCB Chi nhánh Cống Quỳnh

33. Nguyễn Lâm Anh Vũ: cựu P. GĐ Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB

34. Phạm Thế Quảng: cựu P. GĐ Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB

35. Huỳnh Thiên Văn: GĐ kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB

36. Bùi Đức Khoa: P. TGĐ Công ty CP Natural Land

37. Nguyễn Thị Khánh Vân: cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

38. Trần Thị Kim Chi: cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

39. Nguyễn Phi Long: nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

40. Đặng Quang Nguyên: cựu P. TGĐ Công ty CP Lavifood

41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông): Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square

42. Cao Việt Dũng: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

43. Nguyễn Thanh Tùng: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương

44. Đào Chí Kiên: P. TGĐ Công ty CP Dầu khí Đông Phương

45. Lê Văn Chánh: GĐ Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB

46. Bùi Ngọc Sơn: P. GĐ Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB

47. Lê Huy Khánh: GĐ Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới

48. Hồ Bình Minh: P. GĐ Công ty TNHH thẩm định giá MHD

49. Trần Thị Kim Ngân: Tổng GĐ Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú

50. Trần Tuấn Hải: nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú

Bạn sẽ hứng thú với  HDBank đạt giải thưởng xuất sắc trong việc quản trị doanh nghiệp

51. Trần Văn Nhị: P. GĐ Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC

52. Đỗ Xuân Nam: P. TGĐ Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC

53. Lê Kiều Trang: P. TGĐ Công ty CP thẩm định giá EXIM

Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. Nguyễn Văn Hưng: cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)

2. Nguyễn Thị Phụng: Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

3. Bùi Tuấn Khoa: Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

4. Vương Đỗ Anh Tuấn: Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

5. Trần Văn Tuấn: Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

6. Lê Thanh Hà: Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

7. Nguyễn Văn Thùy: cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

8. Nguyễn Tuấn Anh: cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)

9. Vũ Khánh Linh: Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)

10. Trương Việt Hưng: thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

11. Nguyễn Duy Phương: thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp

12. Nguyễn Văn Dũng: P. GĐ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

13. Nguyễn Thị Phi Loan: cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

14. Phan Tấn Trung: Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

15. Võ Văn Thuần: Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

16. Nguyễn Tín: cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

1. Phạm Thu Phong: cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB

2. Lưu Quốc Thắng: Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB

3. Nguyễn Văn Du: cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Nguyễn Cao Trí: Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella

Nguồn: https://vnexpress.net/cach-ba-truong-my-lan-bien-scb-thanh-cong-cu-tai-chinh-de-rut-1-066-000-ty-dong-4678432-p2.html

Rate this post
Chia sẻ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn đang xem

Tiện ích thể thao

Cho thuê banner 300 x 300

Xem nhiều

Cho thuê banner 300 x 300
Nhận tin mới nhất
Đăng ký nhận theo dõi

Chúng tôi sẽ không spam hoặc gửi cho bạn bất cứ thông tin rác nào

Xem thêm

Cùng chủ đề

Scroll to Top